Budžeta vietas - 2022./2023. m.g.

2022. gada 30. augustā

Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtībā. Svarīgākie kritēriji ir skolēnu sekmes un sasniegumi konkursos/olimpiādēs dabaszinātņu jomā. Piroritāte tiek dota skolēniem no maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm.

Pieteikšanās ir atvērta līdz 19. septembrim. Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma anketa mūsu mājāslapā (izvēloties vēlamo nodarbības veidu, grupu un komentārā norādot "Budžeta vieta") un jānosūta zemāk prasīti dokumenti uz skola@laboratorium.lv ar norādi "Budžeta vieta":

  1. Sekmes skolā (liecības kopija): 5.-7. kl. skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā dabaszinībās un matemātikā; 8.-11. kl. skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā fizikā, ķīmijā un matemātikā;
  2. Sekmes konkursos un olimpiādēs (noskenēts vai nofotografēts diploms) dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā;
  3. Maznodrošinātās/trūcīgas ģimenes statusa apliecinājums (noskenēts vai nofotografēts), ja tāds ir;
  4. Skolēna motivācijas vēstule “Kāpēc es vēlos mācīties fiziku/ķīmiju vai elektroniku?”;
  5. Skolas eksakto priekšmētu skolotāja rekomendācijas vēstule - vismaz no viena skolotāja (noskenēts vai e-pastā).

Budžeta vieta sedz apmācības "Laboratorium Zinātnes skolā" par vienu mācību gadu un vienu regulāro nodarbību veidam - ķīmijā, fizikā vai elektronikā (līdz 2023. gada maija vidum).

Par rezultātiem dalībnieki tiks informēti 26. septembrī!