1
1

Vecāku pienākums ir iepazīstināt bērnu ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, un viņi ir atbildīgi par sava bērna uzvedību klasē un bojājumu, kas var būt nodarīts noteikumu neievērošanas rezultātā.

2
11

Savlaicīgi ierasties uz nodarbību.

3
13

Uzmanīgi klausīties skolotāju un izpildīt viņa norādījumus.

4
14

Mēs cienām savus grupas biedrus un viņu personīgās mantas.

5
4

Mobilos tālruņus drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju.

6
12

Nekavējoties informēt skolotāju, ja kaut kas notiek (ievainojums, slimība, ugunsgrēks utt.).

7
2

Nodarbībā neko nedrīkst garšot.

8
6

Laboratorijā aizliegts ienest ēdienus /dzērienus. Telpās nedrīkst ēst un dzert.

9
3

Esam piesardzīgi smaržojot ķimiskās vielas - mēs nosakām vielas smaku, viegli vēdinot vielas tvaikus uz savu pusi ar plaukstas palīdzību.

10
5

Neko neiznesam no laboratorijas bez skolotāja atļaujas.

11
7

Pēc nodarbībām noteikti nomazgājam rokas.

12
8

Pēc skolotāja norādījumiem, izmantojam aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, cimdus.

13
9

Uzliesmojošus materiālus (sērkociņus, šķiltavas) drīkst izmantot tikai ar skolotāja atļauju.

14
10

Mēs saudzīgi apejamies ar piedāvāto inventāru un izmantojam to tikai paredzētajam mērķim.