SIA "Science school" ir sociālais uzņēmums, kurš piedalās ESF projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai".

Biznesa projekts “Digitālās apmācības bērniem un jauniešiem dabaszinātņu jomā”

Projekta sociālais mērķis ir dot vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas skolēniem piekļūt kvalitatīvai dabaszinātņu un inženierzinātņu interešu izglītībai digitālā formātā. Projektā realizētās aktivitātes rada iespēju ieinteresēt un izglītot bērnus un jauniešus visā Latvijā, kā arī ārpus tās, lai nākotnē pēc iespējas vairāk jauniešu izvēlētos profesiju STEM jomā.

Projekta sasniedzamie rezultāti

  1. Digitālas mācību platformas izstrāde
  2. Digitālas mācību programmas izveidošana
  3. Sinhronu un asinhronu mācību nodarbību organizēšana un vadīšana digitāli

Projekts īstenošanas periods ir 12 mēneši.

Picture 1