Šogad skolēniem ar izcilām dabaszinību atzīmēm tiek piedāvātas 10 budžeta vietas ķīmijas, fizikas un elektronikas nodarbībām!

Viena budžeta vieta sedz apmācības "Laboratorium Zinātnes skolā" par vienu mācību gadu vienu nodarbību veidam - ķīmijā, fizikā vai elektronikā (līdz 2023. gada maija vidum).

Pieteikšanās ir atvērta līdz 19. septembrim. Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma anketa mūsu mājāslapā (izvēloties vēlamo nodarbības veidu, grupu un komentārā norādot "Budžeta vieta") un jānosūta zemāk prasīti dokumenti uz skola@laboratorium.lv ar norādi "Budžeta vieta". 

Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtībā. Svarīgākie kritēriji ir skolēnu sekmes un sasniegumi konkursos/olimpiādēs dabaszinātņu jomā. Piroritāte tiek dota skolēniem no maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm. Par rezultātiem dalībnieki tiks informēti 26. septembrī!

Gadījumā, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla nebūs ieradies uz nodarbībām 3 reizes pēc kārtas, budžeta vieta tiek zaudēta un piešķirta citam kandidātam.

🏆 2022./2023. gada budžetu vietu iegūvēji:

 • Elza Grāvele, 5.kl.
 • Aleksandrs Tupe, 6.kl.
 • Juris Jānis Balta, 6.kl.
 • Sebastians Rudusāns, 8 kl.
 • Pēteris Zvirgzdiņš, 8 kl.
 • Jelizaveta Safonova, 9.kl.
 • Evelīna Kronberga, 9.kl.
 • Rihards Krusts, 9. kl.
 • Anastasija Čursina, 10.kl.
 • Amanda Salimgarejeva, 11.kl.

2021./2022. mācību gadā budžeta vietās “Laboratorium Zinātnes skolā” mācījās 10 skolēni no 5. līdz 11. klasei no visas Latvijas. Viņi visi aktīvi piedalījās un ieguva godalgas vietas dažādos konkursos un olimpiādēs dabaszinātņu un matematikas jomā, piemēram reģionālajās un novadu olimpiādēs, Atklātajā Rīgas elektronikas konkursā, televīzijas konkursā "Gudrs, vēl gudrāks", fizikas konkursa ”FIZMIX Eksperiments” un daudzos citos.

IMG_8937-min
IMG_8955 (1)
IMG_8937-min
IMG_8955 (1)

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams:

 1. Sekmes skolā (liecības kopija): 5.-7. klašu skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā dabaszinībās un matemātikā; 8.-11. klašu skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā fizikā, ķīmijā un matemātikā;
 2. Sekmes konkursos un olimpiādēs (noskenēts vai nofotografēts diploms) dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā;
 3. Maznodrošinātās/trūcīgas ģimenes statusa apliecinājums (noskenēts vai nofotografēts), ja tāds ir;
 4. Skolēna motivācijas vēstule “Kāpēc es vēlos mācīties fiziku/ķīmiju vai elektroniku?”;
 5. Skolas eksakto priekšmētu skolotāja rekomendācijas vēstule - vismaz no viena skolotāja (noskenēts vai e-pastā).