Šogad 5.-11. klašu skolēniem ar izcilām dabaszinību atzīmēm tiek piedāvātas 10 budžeta vietas ķīmijas, fizikas un elektronikas nodarbībām!

Viena budžeta vieta sedz apmācības "Laboratorium Zinātnes skolā" par vienu mācību gadu vienu nodarbību veidam - ķīmijā, fizikā vai elektronikā (līdz 2024. gada maija vidum).

Pieteikšanās ir atvērta no 28. augusta līdz 25. septembrim. Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma anketa mūsu mājaslapā (izvēloties vēlamo nodarbības veidu, grupu un komentārā norādot "Budžeta vieta") un jānosūta zemāk prasīti dokumenti uz skola@laboratorium.lv ar norādi "Budžeta vieta". 

Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtībā. Svarīgākie kritēriji ir skolēnu sekmes un sasniegumi konkursos/olimpiādēs dabaszinātņu jomā. Prioritāte tiek dota skolēniem no maznodrošinātām un trūcīgam ģimenēm. Par rezultātiem dalībnieki tiks informēti 2. oktobrī!

Gadījumā, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla nebūs ieradies uz nodarbībām 3 reizes pēc kārtas, budžeta vieta tiek zaudēta un piešķirta citam kandidātam.

🏆 2023./2024. m.g. budžeta vietu ieguvēji:

 • Fjodors Čebotarskis, 5.kl.
 • Gothards Rudusāns, 5.kl.
 • Jurijs Horoņko, 5.kl.
 • Marks Filips Uzulnieks, 5.kl.
 • Vinsents Budjakovs, 5.kl.
 • Vinsents Iļja Dmitrijevs, 5.kl.
 • Kirils Diners, 6.kl.
 • Eduards Vjaters, 7.kl.
 • Esmeralda Vjatere, 8.kl.
 • Nikita Cavners, 8.kl.
 • Adrians Ginters, 10.kl.
 • Timurs Timofejs Ulanovs, 10.kl.
 • Una Rukmane, 10.kl.

Aizvadītajā 2022./2023. mācību gadā budžeta vietās mācījās 10 skolēni no 5. līdz 11. klasei no visas Latvijas. Viņi visi aktīvi piedalījās un ieguva godalgotas vietas dažādos konkursos un olimpiādēs dabaszinātņu un matemātikas jomā, tai skaitā 1. vietu ķīmijas valsts olimpiādē, 1. vietu starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs", 1. vietu televīzijas konkursā "Gudrs, vēl gudrāks", 3. vietu Latvijas Universitātes rīkotajā matemātikas konkursā "Tik vai ... Cik?" un daudzos citos.

Budžeta vietu ieguvēji

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams:

 1. Sekmes skolā (liecības kopija): 5.-7. klašu skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā dabaszinībās un matemātikā; 8.-11. klašu skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā fizikā, ķīmijā un matemātikā;
 2. Sekmes konkursos un olimpiādēs (noskenēts vai nofotografēts diploms) dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā;
 3. Maznodrošinātās/trūcīgas ģimenes statusa apliecinājums (noskenēts vai nofotografēts), ja tāds ir;
 4. Skolēna motivācijas vēstule “Kāpēc es vēlos mācīties fiziku/ķīmiju vai elektroniku?”;
 5. Skolas eksakto priekšmētu skolotāja rekomendācijas vēstule - vismaz no viena skolotāja (noskenēts vai e-pastā).