ĶĪMISKO REĀKCIJU VIENĀDOJUMI

Cikls  “Ķīmisko reakciju vienādojumi” (15h programma, 10 nodarbības) ir domāts 8. - 9. klašu skolēniem, bet droši var pievienoties arī 10.-12.klašu skolēni, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas ķīmijas pamatos.

Kāpēc tik daudziem skolēniem rodas grūtības saprast ķīmiju? Jo ķīmija ir ne tikai krāšņa zinātne par vielām un materiāliem, bet arī tādēļ, ka tajā izmanto jaunus jēdzienus un simbolus, kurus citur neizmanto. Pēc būtības tā ir vēl viena valoda, kur ir savi svešvārdi un savi likumi. Ķīmiskās reakcijas rezultātā notiek visas tās vielu pārvērtības, kuras ķīmija ne tikai pēta, bet arī apraksta. Tādēļ ķīmiskās reakcijas vienādojums ir viens no pamatiem, kas ir nepieciešams, lai saprastu ķīmiju. Mēs kopā iemācīsimies to, kas ir nepieciešams, lai  varētu aprakstīt visdažādākos ķīmiskās reakcijas vienādojumus. 

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs sistematizēt skolas mācību saturu, palīdzēs patstāvīgi tikt galā ar visdažādākajiem ķīmisko reakciju vienādojumiem uzdevumos, kā arī nākotnē ietaupīs laiku mācībām un līdzekļus privātstundām.

Programmas autors: Mārtiņš Gulbis - "Laboratorium zinātnes skolas" dibinātājs

Programmas mērķis: skolēni prot pastāvīgi uzrakstīt dažādas sarežģītības ķīmiskās reakcijas vienādojumus.

Nodarbību tēmas: 

 1. Atoma uzbūves ietekme uz oksidēšanās pakāpi.
 2. Indeksi un molekulformulas veidošana.
 3. Masas nezūdamības likums reakcijas vienādojumā.
 4. Vielu klasifikācija.
 5. Reakciju veidi.
 6. Šķīdības tabula.
 7. Vielu savstarpējās saikne un pārvērtību virknes.
 8. Vielas daudzums reakcijas vienādojumā.
 9. Aprēķinu uzdevumi ar reakcijas vienādojumiem.
 10. Zināšanu nostiprināšana un pārbaudes tests.

 

Mūsu skolas komandas mērķis ir, lai dalībnieki iegūst rezultātā šādas prasmes:

 • Prot saskaitīt elementu atomus savienojumos un reakcijas vienādojumos
 • Prot izlikt koeficientus reakcijas vienādojumos un veikt pašpārbaudi
 • Prot izvēlēties reakcijas izejvielas, lai iegūtu noteiktu produktu
 • Prot noteikt elementu oksidēšanās pakāpes un uzrakstīt ķīmsiko vielu formulas
 • Prot noteikt vielu klases un reakciju veidus
 • Prot izmantot šķīdības tabulu reakciju vienādojuma sastādīšanā
 • Prot izveidot vairākus secīgus reakcijas vienādojumus pārvērtību virknēs
 • Prot izmantot reakcijas vienādojumu skaitliskiem aprēķiniem

 

 

APMAKSA UN CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā 10 reizes. 

Vienas nodarbības ilgums ir 1,5 stunda. 

Grupas lielums: līdz 16 skolēniem

Līdzi: pierakstu burtnīcu, pildspalvu un kalkulatoru.

Nodarbības notiks attālināti caur platformu Google Classroom

Programā ir iekļauta teorija, demonstrācijas un uzdevumi. Uzdevumi ir diferencēti vairākos sarežģītības līmeņos, sākot no pašiem pamatiem līdz pat “cietajiem riekstiem”. Tādēļ ikviens programas dalībnieks iegūs jaunas zināšanas un prasmes neskatoties uz iepriekšējo zināšanu līmeni. Nodarbībās vienlaicīgi piedalās 1 skolotājs un 1 vai 2 skolotāja asistenti, lai ikvienam dalībniekam veltītu individuālu uzmanību un mācīšanos padarītu pēc iespējas efektīvāku. Skolēni izvērtēs materiāla apguves līmeni ar testa palīdzību katras nodarbības noslēgumā. Programmas noslēgumā ir paredzēts pārbaudes darbs apgūto zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei.

Сena: 99 Eur par visu programmu (10 reizes), maksājot visu summu uzreiz, 118 Eur, maksājot 2 daļās (5 reizes + 5 reizes).

Rēķins tiks izstādīts un izsūtīts, saņemot no jums pieteikuma anketu, kurā jūs esat norādījuši, ka vēlaties maksāt uz rēķina pamata. Samaksa par nodarbībām jāveic līdz nodarbību sākumam.

 

 

TUVĀKO KURSU DATUMI

 

MŪSU CITI KURSI:

UZDEVUMU RISINĀŠANA ĶĪMIJĀ / FIZIKĀ