Online kursi ķīmijā un fizikā 8.-12. klašu skolēniem

Datumi Nometnes programma Valoda / Laiks
16.03-18.05
Ķīmisko reakciju vienādojumi
LV / Otrdiena / 18:30-20:00
19.03-21.05
Ķīmisko reakciju vienādojumi
RU / Piektdiena / 18:30-20:00
04.04-02.05
Uzdevumu risināšana fizikā
LV / Svētdiena / 10:30-13:00
04.04-02.05
Uzdevumu risināšana fizikā
RU / Svētdiena / 14:00-16:30

MŪSU ONLINE KURSI

Cikls  “Attīsti ķīmijas uzdevumu risināšanas prasmes” (12,5h programma, 5 nodarbības)

Uzdevumu risināšana ķīmijā nereti sagādā grūtības. Kāpēc tā? Katram ir sava atbilde. Papildus nodarbībās kopā iemācīsimies algoritmus, kuri palīdzēs tikt galā ar pamatskolas līmeņa uzdevumiem, kā arī veidos stingru pamatu vidusskolas uzdevumu risināšanas prasmēm. Visu nodarbību laikā palīdzēsim sistematizēt apgūtos algoritmus, lai uzdevumu risināšanas gaitā varētu viegli izvēlēties vispiemērotāko risināšanas veidu un formulas.

Kam: 8.-12. klases
Nodarbības notiks 
1 reizi nedēļā, 5 reizes
Vienas nodarbības ilgums:
150 min
Сena: 75 Eur
 par visu programmu (5 reizes), 20 Eur atsevišķa nodarbība 

UZZINĀT VAIRĀK PAR ŠO KURSU

  

 

Cikls  “Attīsti fizikas uzdevumu risināšanas prasmes” (12,5h programma, 5 nodarbības)

Uzdevumu risināšana fizikā nereti sagādā grūtības. Kāpēc tā? Katram ir sava atbilde. Papildus nodarbībās kopā iemācīsimies algoritmus, kuri palīdzēs tikt galā ar pamatskolas līmeņa uzdevumiem, kā arī veidos stingru pamatu vidusskolas uzdevumu risināšanas prasmēm. Visu nodarbību laikā palīdzēsim sistematizēt apgūtos algoritmus, lai uzdevumu risināšanas gaitā varētu viegli izvēlēties vispiemērotāko risināšanas veidu un formulas.

Kam: 8.-12. klases
Nodarbības notiks 
1 reizi nedēļā, 5 reizes
Vienas nodarbības ilgums: 
150 min
Сena: 75 Eur 
par visu programmu (5 reizes), 20 Eur atsevišķa nodarbība 

UZZINĀT VAIRĀK PAR ŠO KURSU

 

 

Cikls  “Ķīmisko reakciju vienādojumi” (15h programma, 10 nodarbības) 

Kāpēc tik daudziem skolēniem rodas grūtības saprast ķīmiju? Jo ķīmija ir ne tikai krāšņa zinātne par vielām un materiāliem, bet arī tādēļ, ka tajā izmanto jaunus jēdzienus un simbolus, kurus citur neizmanto. Pēc būtības tā ir vēl viena valoda, kur ir savi svešvārdi un savi likumi. Ķīmiskās reakcijas rezultātā notiek visas tās vielu pārvērtības, kuras ķīmija ne tikai pēta, bet arī apraksta. Tādēļ ķīmiskās reakcijas vienādojums ir viens no pamatiem, kas ir nepieciešams, lai saprastu ķīmiju. Mēs kopā iemācīsimies to, kas ir nepieciešams, lai  varētu aprakstīt visdažādākos ķīmiskās reakcijas vienādojumus. 

Iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs sistematizēt skolas mācību saturu, palīdzēs patstāvīgi tikt galā ar visdažādākajiem ķīmisko reakciju vienādojumiem uzdevumos, kā arī nākotnē ietaupīs laiku mācībām un līdzekļus privātstundām. 

Kam: 8.-12. klases
Nodarbības notiks 
1 reizi nedēļā, 10 reizes
Vienas nodarbības ilgums: 
90 min
Сena: 99 Eur 
par visu programmu (10 reizes), maksājot visu summu uzreiz, 118 Eur, maksājot 2 daļās (5 reizes + 5 reizes).

UZZINĀT VAIRĀK PAR ŠO KURSU