Attīsti ķīmijas un fizikas uzdevumu risināšanas prasmes

ĶĪMIJA

Cikls  “Attīsti ķīmijas uzdevumu risināšanas prasmes” (12,5h programma, 5 dienas) ir domāts 8. - 9. klašu skolēniem, bet droši var pievienoties arī 10. un 11.klašu skolēni, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas ķīmijas pamatos.

Uzdevumu risināšana ķīmijā nereti sagādā grūtības. Kāpēc tā? Katram ir sava atbilde. Papildus nodarbībās kopā iemācīsimies algoritmus, kuri palīdzēs tikt galā ar pamatskolas līmeņa uzdevumiem, kā arī veidos stingru pamatu vidusskolas uzdevumu risināšanas prasmēm. Visu nodarbību laikā palīdzēsim sistematizēt apgūtos algoritmus, lai uzdevumu risināšanas gaitā varētu viegli izvēlēties vispiemērotāko risināšanas veidu un formulas.

Piesakies šeit: https://ej.uz/pieteikumskimijai

Mūsu skolas komandas mērķis ir, lai dalībnieki iegūst rezultātā šādas prasmes:

 • pareizi nolasīt dotos lielumus uzdevumā un datu tabulās;
 • pielietot un pārveidot formulas atbilstoši uzdevuma nosacījumiem;
 • izveidot savu uzdevuma risināšanas ceļu;
 • izvēlēties atbilstošas formulas kompleksos uzdevumos;
 • pareizi uzrakstīt ķīmiskās formulas pēc nosaukumiem;
 • pareizi uzrakstīt reakcijas vienādojumu;
 • pārbaudīt uzrakstītā reakcijas vienādojuma pareizību;
 • sasaistīt reakcijas vienādojumu ar aprēķiniem.

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā 5 reizes. 

Vienas nodarbības ilgums ir 2,5 stundas (ir iekļauts pārtraukums - 15 minūtes). 

Katrā nodarbībā ir paredzēta 20% teorētiskā daļa un 80% uzdevumu risināšanas praktiskā daļa.

Laiks: 10:30 - 13:00 - latviešu valodā, 14:00-16:30 - krievu valodā

Datumi (svētdienās): 04.10., 11.10., 18.10, 25.10, 01.11

Grupas lielums: līdz 12 skolēniem

Līdzi: pierakstu burtnīcu, pildspalvu un kalkulatoru.

Nodarbības notiks klātienē Brīvības 106B, Rīgā

 

Nodarbību tēmas: 

 1. Vielas daudzums. Molmasa. Moltilpums. Avogadro skaitlis. Atomu un molekulu skaits.
 2. Reakciju vienādojumi. Oksidēšanās pakāpes. Indeksi. Koeficienti. Reakciju virknes
 3. Aprēķinu uzdevumi ar reakcijas vienādojumiem. Molu attiecības. Reaģentu pārākums.
 4. Uzdevumi par šķīdumiem. Masas daļa. Molārā koncentrācija. Kristālhidrāti. Šķīdumu jaukšana.
 5. Kombinētie uzdevumi ar reakciju vienādojumiem un šķīdumiem.

 

Programmā iekļautie uzdevumi ir diferencēti vairākos sarežģītības līmeņos, sākot no pašiem pamatiem līdz pat olimpiāžu uzdevumiem. Tā ikviens no programmas dalībniekiem iegūs jaunas zināšanas un prasmes neatkarīgi no iepriekšējā zināšanas līmeņa. Nodarbībās vienlaicīgi piedalās 1 skolotājs un 1 skolotāja asistents, lai uzdevumu risināšanas laikā ikvienam dalībniekam veltītu individuālu uzmanību un mācīšanos padarītu pēc iespējas efektīvāku. Materiāla apguves līmenis tiks izvērtēts ar testa palīdzību katras nodarbības noslēgumā. Programmas noslēgumā ir paredzēts pārbaudes darbs apgūto zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei.

Сena: 75 Eur par visu programmu (5 reizes), maksājot visu summu uzreiz, atsevišķa nodarbība 20 Eur (atsevišķi var nākt tikai uz tēmām 1, 2, 3, 4).

Rēķins tiks izstādīts un izsūtīts, saņemot no jums pieteikuma anketu, kurā jūs esat norādījuši, ka vēlaties maksāt uz rēķina pamata. Samaksa par nodarbībām jāveic līdz nodarbību sākumam.

Lūdzu iepriekš pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/pieteikumskimijai

 

FIZIKA

Cikls  “Attīsti fizikas uzdevumu risināšanas prasmes” (12,5h programma, 5 dienas) ir domāts 8. - 9. klašu skolēniem, bet droši var pievienoties arī 10.un 11.klašu skolēni, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas fizikas pamatos.

Uzdevumu risināšana fizikā nereti sagādā grūtības. Kāpēc tā? Katram ir sava atbilde. Papildus nodarbībās kopā iemācīsimies algoritmus, kuri palīdzēs tikt galā ar pamatskolas līmeņa uzdevumiem, kā arī veidos stingru pamatu vidusskolas uzdevumu risināšanas prasmēm. Visu nodarbību laikā palīdzēsim sistematizēt apgūtos algoritmus, lai uzdevumu risināšanas gaitā varētu viegli izvēlēties vispiemērotāko risināšanas veidu un formulas.

Piesakies šeit: https://ej.uz/pieteikumsfizikai

Mūsu skolas komandas mērķis ir, lai dalībnieki iegūst rezultātā šādas prasmes:

 • Pareizi nolasa dotos lielumus uzdevumā un datu tabulās
 • Pārveido un  pielieto aprēķinu formulas atbilstoši uzdevuma nosacījumiem
 • Apvieno vairākas aprēķinu formulas vienā
 • Izveido savu uzdevuma risināšanas ceļu
 • Pārveido un analizē mērvienības
 • Izsaka un pārveido skaitļa normālformu 
 • Novērtē iegūtās atbildes ticamību 
 • Attēlo uzdevumā notiekošos procesus un attīsta iztēli

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā 5 reizes. 

Vienas nodarbības ilgums ir 2,5 stundas (ir iekļauts pārtraukums - 15 minūtes). 

Katrā nodarbībā ir paredzēta 20% teorētiskā daļa un 80% uzdevumu risināšanas praktiskā daļa.

Laiks: 10:30 - 13:00 - latviešu valodā, 14:00-16:30 - krievu valodā

Datumi (svētdienās): 08.11, 15.11., 22.11, 29.11, 06.12

Grupas lielums: līdz 12 skolēniem

Līdzi: pierakstu burtnīcu, pildspalvu un kalkulatoru.

Nodarbības notiks klātienē Brīvības 106B, Rīgā

 

Nodarbību tēmas: 

 1. Mehānika (ātrums, paātrinājums, spēks, gravitācija)
 2. Elektrība (Oma likums, elektriskās ķēdes, jauda)
 3. Enerģija (potenciālā un kinētiskā enerģija, siltums, enerģijas saglabāšana)
 4. Viļņi (gaisma, skaņa)
 5. Kombinētie uzdevumi (Uzdevumi, kuros ir vienlaicīgi apvienotas vairākas fizikas tēmasi)

 

Programmā iekļautie uzdevumi ir diferencēti vairākos sarežģītības līmeņos, sākot no pašiem pamatiem līdz pat olimpiāžu uzdevumiem. Tā ikviens no programmas dalībniekiem iegūs jaunas zināšanas un prasmes neatkarīgi no iepriekšējā zināšanas līmeņa. Nodarbībās vienlaicīgi piedalās vismaz 2 skolotāji, lai uzdevumu risināšanas laikā ikvienam dalībniekam veltītu individuālu uzmanību un mācīšanos padarītu pēc iespējas efektīvāku. Materiāla apguves līmenis tiks izvērtēts ar testa palīdzību katras nodarbības noslēgumā. Programmas noslēgumā ir paredzēts pārbaudes darbs apgūto zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei.

Сena: 75 Eur par visu programmu (5 reizes), maksājot visu summu uzreiz, atsevišķa nodarbība 20 Eur (atsevišķi var nākt tikai uz tēmām 1, 2, 3, 4).

Rēķins tiks izstādīts un izsūtīts, saņemot no jums pieteikuma anketu, kurā jūs esat norādījuši, ka vēlaties maksāt uz rēķina pamata. Samaksa par nodarbībām jāveic līdz nodarbību sākumam.

Lūdzu iepriekš pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/pieteikumsfizikai