Biežāk uzdotie jautājumi

APMAKSA

“Laboratorium Zinātnes skolā” ir fiksēta, nemainīga, mēneša mācību maksa:

 • 39 EUR par nodarbībām ķīmijā-fizikā 2.-9. klašu skolēniem (ilgums: 60 minūtes);
 • 39 EUR par nodarbībām elektronikā 6.-9. klašu skolēniem "A" grupā (ilgums: 60 minūtes);
 • 49 EUR par nodarbībām ķīmijā 10.-12. klašu skolēniem (ilgums: 90 minūtes);
 • 49 EUR par nodarbībām elektronikā 6.-12. klašu skolēniem "B/C" grupā (ilgums: 90 minūtes).

Mācību gadā (no septembra līdz maijam ieskaitot) katrā grupā ir paredzētas 30 nodarbības. Tas ir vidēji 3.3 nodarbības mēnesi. Vēršam uzmanību, ka mācību maksa nav saistīta ar konkrētu nodarbību skaitu noteiktajā mācību mēnesī.

 

Atlaides no mācību maksas ir 2 gadījumos:

 1. Ja skolā mācās 2 (vai vairāk) bērni no vienas ģimenes (brāļi, māsas);
 2. Ja skolā tiek apmeklētas 2 nodarbības nedēļā. Parasti tās ir divu mācību virzienu nodarbības, ķīmijas-fizikas nodarbības un elektronikas nodarbības.

35 EUR - viena mēneša mācību maksa ar atlaidi, kad standarta maksa ir 39 EUR.

44 EUR - viena mēneša mācību maksa ar atlaidi, kad standarta maksa ir 49 EUR.

 

Nauda par kavētām/neapmeklētām nodarbībām netiek atgriezta. Skola piedāvā iespēju kavētās nodarbības vietā apmeklēt kādu nodarbību citā grupā 3 mēnešu laikā no kavētās nodarbības, to iepriekš saskaņojot ar skolas administratoru. Par šāda veida nodarbības aizstāšanu iespējams vienoties, ja kavējumam ir attaisnojošs iemesls un skolēna vecāks par to ir informējis skolas administratoru vismaz 30 minūtes pirms nodarbības sākuma.

Īpašos gadījumos, kad attaisnojošu iemeslu dēļ tiek kavētas vairāk nekā 3 nodarbības pēc kārtas, situācija tiek risināta individuāli, panākot visoptimālāko risinājumu, pieņemamu abām pusēm. Taču jāatcerās, ka par tekošo mēnesi jebkurā gadījumā ir jāveic apmaksa un pēc slimošanas ir jāiesniedz ārsta zīme, tad tiek lēmts par iespēju atbrīvot no maksas nākamajā mācību mēnesī.

Apmaksa par tekošo mācību mēnesi jāveic līdz tekošā mēneša 10.datumam, veicot maksājumu uz Līgumā norādītajiem rekvizītiem.

Izņēmums ir 1. mācību mēnesis,  kad apmaksu ir jāveic līdz 1. nodarbības sākumam.

Skola ikmēnesi izsūta atgādinājuma vēstuli (e-pastu) par mācību maksas tuvošanās termiņu.

*Samaksa par 1. (pirmo) izmēģinājuma (testa) mēnesi var tiek veikta uz vietas pirms nodarbības sākuma vai arī ar pārskaitījumu saskaņā ar piestādīto rēķinu līdz nodarbības sākumam. Samaksas veids par testa mēnesi ir jāatrunā ar skolas administratoru.

Nē, rēķins netiek izstādīts. Apmaksa (biedra nauda) ir jāveic līdz tekošā mācību mēneša 10.datumam, veicot maksājumu uz Līgumā norādītajiem rekvizītiem.

*Izņēmums ir testa mēnesis, kad apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu saskaņā ar piestādīto rēķinu vai skaidrā uz vietas.

Mācību programma ir licencētā Rīgas Domē. Licences numurs DIKS-18-455-ail.

Korekti noformēts maksājuma mērķis dod iespēju atgriezt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), iesniedzot VID gada deklarāciju.

Maksājuma mērķim ir jābūt noformētam, norādot sekojošu informāciju:  nodarbībām, mēnesis un gads, bērna vārds un uzvārds, personas kods, nodarbību diena un laiks.

Piemēram: nodarbībām, septembris 2018, Jānis Bērziņš, 123456-78900, Pirmdiena 15.30

Jā, IIN par mācību maksu mūsu skolā var atgriezt. Mācību programma ir licencēta Rīgas Domē. Licences numurs DIKS-18-455-ail.

PAR NODARBĪBĀM

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no izvēlētās mācību programmas:

 • ķīmijas-fizikas nodarbības 2.-9. klašu skolēniem - 60 minūtes;
 • elektronikas nodarbības 6.-9. klašu skolēniem "A" grupā (1. mācību gads) - 60 minūtes;
 • ķīmijas nodarbības 10.-12. klašu skolēniem - 90 minūtes;
 • elektronikas nodarbības 6.-12. klašu skolēniem "B/C" grupā (2. mācību gads) - 90 minūtes.

Pievērsiet uzmanību, ka starp nodarbībām ir pārtraukums - 30 minūtes.

Mācības notiek latviešu vai krievu valodā. Nodarbību sarakstā vienmēr tiek noradīta mācību valoda.

Nē, skolēnu brīvlaikos un lielajos (iepriekš zināmos) valsts svētkos nodarbību nav.

Ja ir izņēmumi, par to tiek laicīgi paziņots vecākiem, nosūtot e-pastu.

Par to, ka nodarbību nav (vai tieši ir izņēmuma gadījumā), tiek ievietota informācija skolas Facebook lapā un izsūtīts informatīva vēstule uz vecāku kontaktu e-pastu.

Nodarbības pamatā (līdz 90%) ir praktiskas, kad pēc īsas tēmas formulēšanas un nepieciešamo teorētisko zināšanu pieteikšanas, dalībnieki caur praktiskajām darbībām (eksperimentiem) izzina, pēta, atklāj likumsakarības, jēdzienu būtību, u.t.t.

Tā piemēram, lai iepazītu aerodinamiku, tiek būvētas un laistas gaisā papīra lidmašīnas.

Jā, pirmo mācību mēnesi var pieteikt kā testa mēnesi.

Šajā gadījumā mācibu maksa tiek veikta uz vietas vai saskaņā ar piestādīto rēķinu, un no dokumentiem ir nepieciešams parakstīt: “Iekšējās kārtības un drošības noteikumus”, “Piekrišanu datu apstrādei”.

Pēc  testa mēneša 3 darba dienu laikā ir jāpaziņo skolas administrātoram par savu lēmumu turpināt (vai neturpināt) mācības skolā.

Jā var, kā mācību procesa vērotājs no malas, iepriekš brīdinot par savu klātbūtni skolas administrātoru.

Iepriekš iesakām arī šo dalību pārrunāt ar savu bērnu, izzinot viņa attieksmi un vēlmes.

Nē, nevar, jo iepriekš tas ir jāsaskaņojo ar skolas administrātoru.

Arī draugam (drauga vecākam) ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu skolas mājas lapā un sagaidīt Ielūgumu, kas tiek nosūtīts uz kontakta e-pastu.

Nē, nevar. Drošības apsvēru dēļ skola patur tiesības nepielaist uz nodarbībām dalībnieku, kas nav iekļauts mācību grupā.

Lai piedalītos nodarbībās, ir jāpiesaka un jāsaskaņo sava dalība ar skolas administrātoru. Pieteikt savu dalību var caur skolas mājas lapu, aizpildot pieteikuma anketu.

Mācību grupā maksimālais dalībnieku skaits ir 12.

Aktuālo dalībnieku skaitu grupā var precizēt pie skolas administrātora.

Uz nodarbību jāņem līdzi pierakstu klade un pildspalva, kā arī maiņas apavi.

Jā, maiņas apavi ir nepieciešami. Nodarbībās Brīvības ielā ir pieejamas viesu čības gadījumiem, kad maiņas apavi ir aizmirsti mājās.

Ja tiek aizmirsta klade, dalībniekam jāpalūdz pierakstu lapiņa pie skolotāja, skolotāja palīga vai grupas biedra.

Pierakstu lapiņa ir jāielīmē mācību pierakstu kladē.

Ja dalībnieks kavē nodarbību jebkādu iemeslu dēļ, par to ir jāinformē skolas administrātors (atsūtot e-pastu, sms, zvanot).

Vēlams sniegt informāciju maksimāli laicīgi, ne vēlāk kā 30 minūtes pirms nodarbības sākuma.

Lūgums, sniedzot informāciju par nodarbību kavējumu, nosaukt/norādīt skolas dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī kurā vietā, dienā un grupā dalībnieks apmeklē nodarbības.

Jā, bērns var patstāvīgi apmeklēt nodarbības, pie nosacījuma, ka ir noformēti (korekti aizpildīti un parakstīti, nodoti skolai) visi nepieciešamie dokumenti.

Vēršam uzmanību, ka skola atbild par bērnu laikā, kad viņš atrodas skolas telpās.

Uzsākot mācības, bērnam (un vecākam) ir jāparaksta “Iekšējās kārtības un drošības noteikumi”. Ar šo skola vēlās vērst īpašu uzmanību drošības jautājumiem. Skolas prasība ir apspriest ar bērnu un/vai pārstāstīt, iedot izlasīt bērnam “Iekšējās kartības un darba drošības noteikumu”saturu un pārliecināties par to, vai saturs ir saprasts.

Ja pēc vairākiem skolotāja norādījumiem, sarunām ar pašu bērnu un ar vecākiem, bērna uzvedība nodarbībās turpina būt pretēja skolas “Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem” un traucē pārējiem dalībniekiem, skola patur tiesības atteikt iespēju dalībniekam turpināt mācības, savlaicīgi informējot vecākus.

Nodarbības katrā grupā vada 1 skolotājs un 1 skolotāja palīgs (laborants). Mūsu skolotāji  ir dabas zinību un inženierzinātņu bakalauri, maģistri un doktori.

Skolas pieredze un zināšanas liecina par to, ka vislabākais vecums, kad uzsākt pie mums mācības, ir tad, kad bērns sāk iet 2. klasē. Tas ir saistīts ar bērna sociālām iemaņām, roku veiklību (sīkā motorika) spējām, emocionālajām spējām uzņemties izaicinājumus un atbildību par savu rīcību. Pieredze arī rāda, ka uzsākot mācības 1.klasē, bērnam ir liels pārmaiņu laiks, spēcīga fiziska un emocionāla slodze. Tad liekot klāt vēl papildus slodzi, tas var būt pat traumējoši. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu pirmklasnieki ir visapdāvinātākie un visgatavākie gūt zināšanas un pieredzi, taču lūdzam atbalstīt skolas nostāju šajā jautājumā un dot bērnam laiku pielāgoties un pieņemt pārmaiņas viņa dzīvē, un uzsākt mācības pie mums, sākot ar 2.klasi.

PAR MĀCĪBU PROGRAMMĀM

Nē, priekšzināšanas nav nepieciešamas. Mācoties pirmo gadu mūsu skolā, iesakām mācībām izvēlēties grupas līmeni “a”, atkarībā no vecuma, attiecīgi 1a (2.-4. klases), 2a (5.-7. klases), 3a (8.-9. klases), 4a (10.-12. klases). Individuāli vienojoties ar skolas administrātoru, ir iespējams atnākt uz izmeģinājuma nodarbībām arī uz “b” līmeņa grupām.

Lai gūtu noteiktu rezultātu, ir jāapmeklē nodarbības sistemātiski un ilgstoši. Jo, lai izveidotos jaunas iemaņas un prasmes,  un zināšanas no apzinātā līmeņa nonāktu neapzinātā līmenī, nodrošinot noteiktu domāšanas veidu, t.sk informācijas uzņemšanu un pielietošanu, ir jāpaiet vismaz 21 dienai (reizei) (vairākos zinātniskajos pētījumos pierādīts), tātad vismaz gadu ir jānomācās, lai objektīvi varētu vērtēt rezultātu.

Noteikti ir ko darīt un ir vērts mācīties ilgstoši. Mācību programmas ir izstrādātas saskaņā ar bērnu attīstības līmeni un ņemot vērā arī valsts skolas programmu. Tā mūsu skolas programmas ir sadalītas ne tikai pēc vecuma grupām, bet arī pēc sarežģītības un izaicinājumu līmeņiem, vadoties no mācību gada noteiktajā mācību grupā, tā, ja “a” ir pirmais gads (līmenis) noteiktajā vecuma grupā mūsu skolā, tad “b” ir otrais gads (līmenis) un “c” ir attiecīgi  trešais gads (līmenis).

Dabā un tehnikā darbojas dažādas zinātnes, kuras papildina vienu otru. Ķīmijas un fizikas paralēla mācīšanās dod iespēju iegūt plašāku un daudzpusīgāku pasaules redzējumu, kā arī saskatīt zinātņu savstarpējo saikni. Daudzos procesos dabā un tehnikā vienlaicīgi apvienojas vairākas zinātnes.  Piemēram, elektrolīzi var apskatīt gan no ķīmijas, gan fizikas viedokļa.

Lai speciālists spētu radīt inovatīvas elektroniskās ierīces, tad noteikti ir jāzina, kā darbojas dažādas elektriskās shēmas, gan jāprot pašam tās izveidot un programmēt. Tādēļ katrā nodarbībā dalībnieki uzzina, kā darbojas dažādas elektrokomponentes un kā tās ietekmē elektriskās ķēdes. Kā arī iegūtās zināšanas uzreiz pielieto praksē - savām rokām rada ierīces, kuras varēs izmantot arī savā mājas personīgajā darbnīcā. Tas ir burvīgi, kad paša veidotā shēma, kas vēl pirms brīža bija krāsainu detaļu kaudzīte, atdzīvojas un sāk mirgot, skanēt vai veikt kādu īpašu ieprogrammētu uzdevumu.

Elektronikas nodarbības paredzētas 6.-12. klases bērniem un pusaudžiem. Tās vada jauni, entuziastiski un komunikabli zinātnieki elektronikas jomā .

PAR SKOLU

Latvijā ir dažādas mākslas, mūzikas, sporta u.c. skolas. Noteikti ir jābūt arī Zinātnes skolai bērniem un pusaudžiem, lai  viņiem ir iespēja padziļināti mācīties arī ķīmiju un fiziku! Dažādu iemeslu dēļ vispārizglītojošās skolās skolēniem ir samērā maza iespēja pieredzēt fiziku un ķīmiju caur eksperimentiem.

Lai mainītu esošos priekštatus par fiziku un ķīmiju, ka “sarežģītām” un “grūti saprotamām” zinātnēm, bērniem un jauniešiem ir jābūt iespējai mācīties darot - Learn by doing. Zinātnes skolā mācību procesā bērni patstāvīgi veic dažādus fizikas un ķīmijas eksperimentus, kuru rezultātā viņi veido uz personīgo pieredzi balstītu zināšanu bāzi un padziļinātu izpratni.

Skatāties arī video, kurā uz šo jautājumu atbildē mūsu skolas dibinātājs Mārtiņš Gulbis:

 

Lai pieteiktos mācībām, ir jāaizpilda pieteikuma anketa skolas mājas lapā.

Jāsagaida uzaicinājums (e-pastā) uz nodarbībām, kas nozīme, ka bērns ir iekļauts grupā un attiecīgi uzņemts skolā.

“Zinātnes skola Laboratorim” darbības forma ir Biedrība. Šī forma tika izvēlēta kā visefektīvākā un piemērotākā, lai saskaņā ar pastāvošiem likumdošanas aktiem īstenotu skolas mērķus, t.sk. veicināt inovatīvas un radošas izglītības pieejamību, ieinteresēt bērnus un jauniešus eksaktajās zinātnēs un organizēt un vadīt dabas zinātņu (ķīmijas, fizikas u.c.) nodarbības bērniem un jauniešiem.

Jā bērns nevēlās turpināt mācības, ir savlaicīgi jāinformē skolas administrātors.

Izstāties no skolas (no Biedrības) var ar nākamo mācību mēnesi, uzrakstot iesniegumu (forma tiek izsūtīta pēc pieprasījuma uz kontaktu e-pastu).

Skolas administrātoru darba laiki:

 • Darba dienās: 10.00-18.30;
 • Sestdienās: 10.00-17.00.

Personīgā vizīte obligāti ir jāpiesaka iepriekš un jāsagaida apstiprinājums no administrātora.