“Laboratorium Zinātnes skolā” pamatdokumenti

“Laboratorium Zinātnes skolā” pamatdokumenti

“Laboratorium Zinātnes skolā” nodarbības nodrošina biedrība  “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium”, viens no tās mērķiem ir organizēt un vadīt dabas zinātņu (ķīmijas,fizikas u.c.) nodarbības bērniem un jauniešiem. Biedrība piedāvā iespēju apmeklēt nodarbības bērniem, kuru vecāki/aizbildņi ir šīs Biedrības biedri. Biedrības dibinātājs un vadītājs ir Mārtiņš Gulbis, kas ir nodarbību programmas autors un vadošais pasniedzējs mūsu nodarbībās.

Biedrības darbība notiek saskāņā ar Biedrības Statūtiem.

Mācību programma ir licencētā Rīgas Domē. Licences numurs DIKS-18-455-ail.

Biedrība ievēro Privātuma politiku strādājot ar personu datiem.

Licence
Biedrības statūti

Nepieciešamie dokumenti uzsākot mācības

Lai Biedrība varētu izpildīt normatīvo aktu prasības un realizētu Biedrības likumīgas intereses, uzņemot skolā audzēkni, tā vecākam (likumiskajām bērna pārtāvīm) tiek lūgts aizpildīt un parakstīt zemāk minetos dokumentus.

Dokumenti tiek izsūtīti katram vecākam  (likumiskajām bērna pārtāvīm) uz kontakta e-pastu, uzņemot bērnu skolā.

Iepriekš ar dokumentiem ir iespējams iepazīties nosūtot rakstisku pieprasījumu uz skolas e-pastu: skola@laboratorium.lv

  1. Pieteikums par uzņemšanu biedrībā
  2. Līgums
  3. Iekšējās kārtības un darba drošības noteikumi
  4. Piekrišana datu apstrādei