10 budžeta vietas

Šajā mācību gadā skolēniem ar izcilām sekmēm eksaktajās zinātnēs tiek piedāvātas 10 budžeta vietas nodarbībās ķīmijā-fizikā vai elektronikā. 

Viena budžeta vieta sedz viena skolēna apmācības “Laboratorium Zinātnes skolā” vienu mācību gadu no piešķiršanas brīža līdz mācību gada beigām maijā.

Pieteikties budžeta vietai var jebkurš 5-9. klases skolēns, aizpildot pieteikuma anketu (komentāros norādot “budžeta vieta”) un nosūtot visus zemāk norādītos dokumentus/informāciju uz e-pastu skola@laboratorium.lv ar norādi “Budžeta vieta”:

  1. Sekmes skolā (liecības kopija): 5.-7. klašu skolēniem  - atzīmes iepriekšējā mācību gadā dabaszinībās un matemātika; 8-9. klašu skolēniem - atzīmes iepriekšējā mācību gadā fizikā, ķīmijā un matemātikā. 
  2. Sekmes konkursos un olimpiādēs (noskenēts vai nofotografēts diploms) dabaszinībās, fizikā, ķīmijā un matemātikā.
  3. Maznodrošinātās/trūcīgas ģimenes statusa apliecinājums (noskenēts vai nofotografēts), ja tāds ir.
  4. Skolēna motivācijas vēstule - “Kāpēc es vēlos mācīties fiziku un ķīmiju vai elektroniku?”
  5. Skolas eksakto priekšmētu skolotāja rekomendācijas vēstule (noskanēts vai e-pastā)

 

Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtība, budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti, publicējot ieguvēju sarakstu “Laboratorium Zinātnes skolas” mājaslapā un Facebook lapā, kā arī sazinoties personīgi ar vietu ieguvēju vecākiem. 

Gadījumā, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla nebūs ieradies uz nodarbībām 3 reizes pēc kārtas, budžeta vieta tiek zaudēta un piešķirta citam kandidātam.

Budžeta vietas “Laboratorim Zinātnes skolā” tiek piedāvātas skolēniem sadarbībā ar gāzes uzņēmumu “Elme Messer”.

Budžeta vietu ieguvēji 2019/2020 m.g.:

1. Adrians S. (5. klase)

2. Anna Š. (9. klase)

3. Daniils Ļ. (9. klase)

4. Artūrs Ņ.  (6.klase)

5. Annija Patrīcija P. (9. klase)

6. Kalvis L. (9.klase)

7. Adrians St. (5. klase)

8. Semjonss F. (8. klase)