MĀCĪBAS LABORATORIUM ZINĀTNES SKOLĀ

LABORATORIUM ZINĀTNES SKOLA - piedāvā sistemātiskas nodarbības ķīmijā, fizikā un elektronikā bērniem un pusaudžiem:

- 2.-9. klašu skolēniem ķīmijā un fizikā

- 6.-12. klašu skolēniem elektronikā.

 

Mūsu nodarbībās skolēni mācās darot, caur savu personīgo pieredzi, eksperimentē, lai apzinātos un izprastu likumsakarības.

Iknedēļas attīstošās nodarbības ir gan aizraujošas, gan izzinošas, rada skolēniem interesi par zinātni un motivē viņus patstāvīgi izzināt dabas un inženiertehniskās zinātnes.

Apmācības valodas: krievu, latviešu. Maksimālais dalībnieku skaits grupā - 12. Nodarbības vada pasniedzējs un viņa palīgs, nodrošinot individuālu pieeju katram skolēnam. 

 

UZ DOTO BRĪDI VISAS NODARBĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI!

 

Kā norisināsies nodarbības:

Nodarbības notiek attālināti vienreiz nedēļā. Ķīmijas un fizikas nodarbības noris izmantojot Google Hangouts Meet platformu. Elektronikas nodarbības notiek platformā Discord. Pirms katras nodarbības mēs elektroniski nosūtām tēmas un nodarbības aprakstu, kā arī sarakstu ar materiāliem (tos varēs atrast mājās), kas ir jāsagatavo, lai varētu veikt eksperimentus. Konkrētā, iepriekš noteiktā laikā, dalībnieki pieslēdzas skolotāja vadītai tiešsaistes nodarbībai.

Nodarbības laikā skolotājs, izmantojot prezentāciju, ko rāda uz ekrāna, izskaidro teorētisko daļu, kā arī rāda un veic eksperimentus kopā ar bērniem. Nodarbības laikā skolēni var redzēt arī citus tiešsaistes grupas dalībniekus, dalīties jau paveiktajā, komunicēt savā starpā un tamlīdzīgi. Tā ir īsta stunda ar abpusēju saikni, kā arī gandarījuma sajūtu par paveikto darbu, tikai tas viss notiek  attālināti.

 

Vai ir vajadzīga vecāku palīdzība attālināto nodarbību laikā?

Mazāku klašu bērniem iespējams būs vajadzīga  vecāku palīdzība tehniskajos jautājumos (it īpaši pirmajā reizē), kā arī palīdzība ar materiālu sagatavošanu eksperimentiem. Nodarbības laikā vecāku palīdzība visticāmāk nebūs vajadzīga. Ja tomēr vecākiem ir vēlme un interese piedalīties nodarbībā kopā ar bērnu, viņi droši to var darīt.

 

Kāds aprīkojums ir nepieciešams?

Viedtālrunis, planšetdators, portatīvais vai stacionārais dators ar interneta pieslēgumu, skaņu un kameru, lai varētu pieslēgties tiešsaistes nodarbībai. Ja izmanto viedtālruni, pirms tam ir jāinstalē lietotne "Hangouts Meet" (fizikas un ķīmijas nodarbībām). Elektronikas nodarbības notiek tikai caur datoru, pirms tam ieinstalējot vai izmantojot tiešsaistes platformu Discord. Elektronikas nodarbības notiek tikai caur datoru, pirms tam ieinstalējot vai izmantojot tiešsaistes platformu “Discord”.

 

Komunikācija ar pasniedzēju pirms un pēc nodarbības.

Lai sazinātos ar skolotāju vai skolotāja asistentu, mēs izmantojam Whatsapp aplikāciju, kurā katrai grupai ir sava grupas sarakste. Šajā sarakstē bērns var sūtīt paveikto eksperimentu foto vai video, uzdot sev interesējošos jautājumus gan skolotājam, gan skolotāja asistentam, gan citiem grupas biedriem, kā arī šajā sarakstē mēs nosūtīsim nodarbību tēmas un aprakstus.

 

Nodarbību ilgums un maksa:

Fizikas un ķīmijas nodarbības ilgums ir 1 stunda (60 min), elektronikas nodarbības - 1.5 stunda (90 min).

Pirmoreizatnākušajiem skolēniem mēs piedāvājam pirmo izmēģinājuma nodarbību BEZMAKSAS.

Ja bērnam iepatikās un viņš turpina apmeklēt tiešsaistes nodarbības, tad maksa par vienu nodarbību ir:

- 12 EUR ķīmijā un fizikā

- 15 EUR elektronikā

Apmaksa jāveic par visu kalendāro mēnesi uz priekšu.

Mācību programma ir licenzēta Rīgas Domē (ir iespēja saņemt atpakaļ iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā, iesniedzot gada deklarāciju). Licences numurs - DIKS-18-455-ail.

Mūsu foto

Ķīmijas, fizikas, elektronikas nodarbības bērniem un jauniešiem

KAM. Bērniem un jauniešiem, kurus jau aizrauj eksperimenti un atklājumi, ka arī tiem, kuriem vēl pagaidām nav intereses par dabas un inženiertehniskajām zinībām.

NODARBĪBU KONCEPCIJA. Mūsu nodarbība ir  ⅔ prakse  + ⅓ teorija.

MĀCĪBU REZULTĀTS. Caur praksi un tēlaino domāšanas veidu jauniešiem veidojās izpratne par teoriju, tad formulas kļūst par kaut ko vairāk, kā tikai burtu un ciparu rindas. Nodarbības paplašina redzesloku, attīsta domāšanu un uzlabo praktiskas iemaņas.

MŪSU SKOLĒNI aktīvi piedalās olimpiādēs, kļūst par pasniedzēju palīgiem savās skolās, patstāvīgi izzina jaunas lietas un aizrautīgi dalās ar savām zināšanām un iegūto pieredzi.

AIZRAUTĪGI PASNIEDZĒJI. Nodarbības vada pedagogi, kurus patiesi aizrauj zinātne un viņiem ir ārkārtīgi svarīgi skolēnus  ieinteresēt, pārsteigt un iemācīt! Mūsu pedagogi ir dabaszinātņu un inženierzinātņu bakalauri, maģistri un doktori.

APMĀCĪBAS PROGRAMMAS. Saskaņā ar bērnu attīstības līmeni un arī skolas mācību programmu, mūsu skolas programmas ir izstrādātas 4 (četrās) vecumu grupās: 2.-4. klases, 5.-7. klases, 8.-9. klases, 10.-12. klases.

MĒRĶIS. Mūsu mērķis ir aizraut mūsu skolas skolēnus ar zinātni, lai iespējami lielāks skaits bērnu un jauniešu apsvērtu izvēlēties savu tālāko izglītību, kā arī nākotnes profesiju saistīt ar dabaszinātnēm un inženiertehnisko zinātņu jomu, jo pieprasījums pēc profesionāļiem šajās jomās arvien pieaug. Esam pārliecināti, ka mūsu skolas absolventi būs talantīgu un veiksmīgo Latvijas zinātnieku, izgudrotāju un ražotāju vidū!

Nodarbības bērniem un jauniešiem