MĀCĪBAS ZINĀTNES SKOLĀ

ŠOBRĪD VISAS NODARBĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI caur platfromām Google Classroom/Discord!* 

(īss video kā tās notiek)

*vecāku klātbutne/palīdzība nodarbībās nav nepieciešama 

 

LABORATORIUM ZINĀTNES SKOLA - piedāvā sistemātiskas nodarbības ķīmijā, fizikā un elektronikā bērniem un pusaudžiem:

- 2.-9. klašu skolēniem ķīmijā un fizikā;

- 6.-12. klašu skolēniem elektronikā;

- 10.-12. klašu skolēniem ķīmijā.

Mūsu nodarbībās skolēni mācās darot, caur savu personīgo pieredzi, eksperimentē, lai apzinātos un izprastu likumsakarības.

Iknedēļas attīstošās nodarbības ir gan aizraujošas, gan izzinošas, rada skolēniem interesi par zinātni un motivē viņus patstāvīgi izzināt dabas un inženiertehniskās zinātnes.

Apmācības valodas: krievu, latviešu.

Maksimālais dalībnieku skaits grupā - 12.

Nodarbības vada pasniedzējs un viņa palīgs, nodrošinot individuālu pieeju katram skolēnam. 

Nodarbību ilgums un maksa

- 39 EUR mēnesī maksā ķīmijas-fizikas nodarbības 2.-9. klašu skolēniem un elektronikas nodarbības 6.-9. klašu skolēniem "A" grupā (vienas nodarbības ilgums - 60 min.);

- 49 EUR mēnesī maksā ķīmijas nodarbības 10.-12. klašu skolēniem un elektronikas nodarbības 6.-12. klašu skolēniem "B/C" grupā (vienas nodarbības ilgums - 90 min.).

Mācību programma ir licenzēta Rīgas Domē (ir iespēja saņemt atpakaļ iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā, iesniedzot gada deklarāciju). Licences numurs - DIKS-18-455-ail.

Kur notiek nodarbības (šobrīd nodarbības notiek attālināti caur platformu Google Classroom vai Discord)

Centrā: Brīvības iela 106 B, 3.stāvs, Rīga

Purvciemā: Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija, 205 kab., Purvciema iela 38, Rīga

Imantā: Rīgas Anniņmuižas vidusskola, 313 kab., Kleistu ielā 14, Rīga

 

 

Mūsu foto

Ķīmijas, fizikas, elektronikas nodarbības bērniem un jauniešiem

KAM. Bērniem un jauniešiem, kurus jau aizrauj eksperimenti un atklājumi, ka arī tiem, kuriem vēl pagaidām nav intereses par dabas un inženiertehniskajām zinībām.

NODARBĪBU KONCEPCIJA. Mūsu nodarbība ir  ⅔ prakse  + ⅓ teorija.

MĀCĪBU REZULTĀTS. Caur praksi un tēlaino domāšanas veidu jauniešiem veidojās izpratne par teoriju, tad formulas kļūst par kaut ko vairāk, kā tikai burtu un ciparu rindas. Nodarbības paplašina redzesloku, attīsta domāšanu un uzlabo praktiskas iemaņas.

MŪSU SKOLĒNI aktīvi piedalās olimpiādēs, kļūst par pasniedzēju palīgiem savās skolās, patstāvīgi izzina jaunas lietas un aizrautīgi dalās ar savām zināšanām un iegūto pieredzi.

AIZRAUTĪGI PASNIEDZĒJI. Nodarbības vada pedagogi, kurus patiesi aizrauj zinātne un viņiem ir ārkārtīgi svarīgi skolēnus  ieinteresēt, pārsteigt un iemācīt! Mūsu pedagogi ir dabaszinātņu un inženierzinātņu bakalauri, maģistri un doktori.

APMĀCĪBAS PROGRAMMAS. Saskaņā ar bērnu attīstības līmeni un arī skolas mācību programmu, mūsu skolas programmas ir izstrādātas 4 (četrās) vecumu grupās: 2.-4. klases, 5.-7. klases, 8.-9. klases, 10.-12. klases.

MĒRĶIS. Mūsu mērķis ir aizraut mūsu skolas skolēnus ar zinātni, lai iespējami lielāks skaits bērnu un jauniešu apsvērtu izvēlēties savu tālāko izglītību, kā arī nākotnes profesiju saistīt ar dabaszinātnēm un inženiertehnisko zinātņu jomu, jo pieprasījums pēc profesionāļiem šajās jomās arvien pieaug. Esam pārliecināti, ka mūsu skolas absolventi būs talantīgu un veiksmīgo Latvijas zinātnieku, izgudrotāju un ražotāju vidū!

Nodarbības bērniem un jauniešiem