Attīsti ķīmijas uzdevumu risināšanas prasmes

Sākot ar 1. martu piedāvājam jauna formāta nodarbību ciklu 8. - 9. klašu skolēniem (2c, 3a, 3b grupas) – Attīsti ķīmijas uzdevumu risināšanas prasmes” (12,5h programma, 5 dienas)

Uzdevumu risināšana ķīmijā nereti sagādā grūtības. Kāpēc tā? Katram ir sava atbilde. Papildus nodarbībās kopā iemācīsimies algoritmus, kuri palīdzēs tikt galā ar pamatskolas līmeņa uzdevumiem, kā arī veidos stingru pamatu vidusskolas uzdevumu risināšanas prasmēm. Visu nodarbību laikā palīdzēsim sistematizēt apgūtos algoritmus, lai uzdevumu risināšanas gaitā varētu viegli izvēlēties vispiemērotāko risināšanas veidu un formulas.

 Nodarbību vadītājs: Vlads Aščeulovs

 Mūsu skolas komandas mērķis ir, lai dalībnieki iegūst rezultātā šādas prasmes:

  • pareizi nolasīt dotos lielumus uzdevumā un datu tabulās;
  • pielietot un pārveidot formulas atbilstoši uzdevuma nosacījumiem;
  • izveidot savu uzdevuma risināšanas ceļu;
  • izvēlēties atbilstošas formulas kompleksos uzdevumos;
  • pareizi uzrakstīt ķīmiskās formulas pēc nosaukumiem;
  • pareizi uzrakstīt reakcijas vienādojumu;
  • pārbaudīt uzrakstītā reakcijas vienādojuma pareizību;
  • sasaistīt reakcijas vienādojumu ar aprēķiniem.

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā 5 reizes. 

Vienas nodarbības ilgums ir 2,5 stundas (ir iekļauts pārtraukums - 30 minūtes). 

Katrā nodarbībā ir paredzēta 20% teorētiskā daļa un 80% uzdevumu risināšanas praktiskā daļa.

Datumi: 01.03., 08.03., 22.03., 29.03, 05.04.

Laiks: 10:30 - 13:00 (latviešu valodā) un 14:00 - 16.30 (krievu valodā)

Grupas lielums: līdz 12 skolēniem

Līdzi: pierakstu burtnīcu, pildspalvu un kalkulatoru.

Nodarbību tēmas: 

01.03. = 1. Vielas daudzums. Molmasa. Moltilpums. Avogadro skaitlis. Atomu un molekulu skaits.

08.03. = 2. Reakciju vienādojumi. Oksidēšanās pakāpes. Indeksi. Koeficienti. Reakciju virknes

22.03. = 3.  Aprēķinu uzdevumi ar reakcijas vienādojumiem. Molu attiecības. Reaģentu pārākums.

29.03.  = 4. Uzdevumi par šķīdumiem. Masas daļa. Molārā koncentrācija. Kristālhidrāti. Šķīdumu jaukšana.

05.04. = 5. Kombinētie uzdevumi ar reakciju vienādojumiem un šķīdumiem.

Programmā iekļautie uzdevumi ir diferencēti vairākos sarežģītības līmeņos, sākot no pašiem pamatiem līdz pat olimpiāžu uzdevumiem. Tā ikviens no programmas dalībniekiem iegūs jaunas zināšanas un prasmes neatkarīgi no iepriekšējā zināšanas līmeņa. Nodarbībās vienlaicīgi piedalās vismaz 2 skolotāji, lai uzdevumu risināšanas laikā ikvienam dalībniekam veltītu individuālu uzmanību un mācīšanos padarītu pēc iespējas efektīvāku. Materiāla apguves līmenis tiks izvērtēts ar testa palīdzību katras nodarbības noslēgumā. Programmas noslēgumā ir paredzēts pārbaudes darbs apgūto zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei.

Īsi par pasniedzēju: Vlads Aščeulovs /vairāku gadu privātā skolotāja pieredze, grupu nodarbību pieredze “Laboratorium Zinātnes skolā”, skolas laikā ir piedalījies valsts ķīmijas olimpiādēs, kurās ieguva 1. vietu 4 gadus pēc kārtas, šobrīd Kembridžas universitātes 2. kursa students; patīk izskaidrot citiem nesaprotamas lietas, un īpašu gandarījumu izjūt brīžos, kad redz, ka cilvēks ir sapratis izskaidrojamu tematu/

Сena: 

75 Eur par visu programmu ( 5 reizes)

Atsevišķa nodarbība maksā -  20 Eur. (atsevišķi var nākt tikai uz tēmām 1, 2, 3, 4)

Rēķins tiks izstādīts un izsūtīts, saņemot no jums pieteikuma anketu, kurā jūs esat norādījuši, ka vēlaties maksāt uz rēķina pamata.

Samaksa par nodarbībām jāveic līdz 27. februārim.

Lūdzu iepriekš pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: 

https://forms.gle/qSGJ1EygZ7se2QDC8

Uz tikšanos!